Hong Kong: biểu tình lớn ngày 16/6 phản đối luật dẫn độ

Hong Kong: biểu tình lớn ngày 16/6 phản đối luật dẫn độ

  • 16 tháng 6 2019

Hàng ngàn người đang tuần hành tới các tòa nhà chính phủ ở Hong Kong để biểu tình phản đối luật dẫn độ gây tranh cãi, mặc dù chính phủ đã có bước lùi.

Những người tình tiếp tục yêu cầu dự luật này phải được xóa bỏ vĩnh viễn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.